Tytuł artykułu: Numeryczne modelowanie rozkładu prędkości przepływu wody w korycie z elementami sztywnymi przy użyciu metody gazu sieciowego Boltzmanna

Autorzy: GAC, J.M.

Słowa kluczowe: rozkład prędkości przepływu, opływ elementów sztywnych, modelowanie numeryczne, metoda gazu sieciowego Boltzmanna

Streszczenie: Zaprezentowano metodę gazu sieciowego Boltzmanna jako efektywne narzędzie numeryczne, pozwalające wyznaczyć rozkłady prędkości wody w korytach z elementami sztywnymi. Wyniki otrzymane dla przypadku równomiernego rozmieszczenia elementów zostały porównane z wynikami otrzymanymi przy użyciu innych metod numerycznych, wykazując dobrą zgodność jakościową. Omawiana metoda została także zastosowana do przypadków nierównomiernego rozmieszczenia elementów oraz elementów o niejednakowej wysokości – przedstawione zostały profile prędkości dla tych przypadków.

Cytowanie w stylu APA: Gac, J.M. (2011). Numeryczne modelowanie rozkładu prędkości przepływu wody w korycie z elementami sztywnymi przy użyciu metody gazu sieciowego Boltzmanna. Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 20 (4), 294-303.

Powołania w tekście w stylu APA: Pierwsze powołanie: (Gac, 2011), następne powołania: (Gac, 2011)

Cytowanie w stylu Chicago: Gac, Jakub M.. "Numeryczne modelowanie rozkładu prędkości przepływu wody w korycie z elementami sztywnymi przy użyciu metody gazu sieciowego Boltzmanna." Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska, 54 ser., vol. 20, nr 4, (2011): 294-303.

Powołania w tekście w stylu Chicago: (Gac 2011)

Cytowanie w stylu Bibtxt: @article{Gac_2011_PNIKS, author={Gac, Jakub M.}, title={Numeryczne modelowanie rozkładu prędkości przepływu wody w korycie z elementami sztywnymi przy użyciu metody gazu sieciowego Boltzmanna.}, journal={Przegląd Naukowy Inżynieria i Kształtowanie Środowiska}, URL={http://iks_pn.sggw.pl/PN54/A3/art3.pdf}, year={2011}, volume={20 (4)}, number={54}, pages={294-303}}

Pełny tekst PDF


Go Back